Samfunnsansvar

Byggelaget ønsker å bidra til et levende nærmiljø

Vi i Byggelaget har et mål om å være med på å bygge et positivt og levende nærmiljø på Jæren. Derfor støtter vi flere lokale idrettsklubber og kulturaktører som gir muligheter for deltakelse og fellesskap.

Byggelaget ønsker å bidra til kunstnerisk utfoldelse, kreativitet og kulturelle aktiviteter som som binder samfunnet sammen. I tillegg til vil vi oppmuntre til en sunn og aktiv livsstil for alle aldersgrupper.

Breddeidrett og kulturtilbud er gode arenaer for personlig vekst, samarbeid og mestring, og vi er glade for å støtte opp om denne viktige delen av lokalsamfunnet vårt.

Vi ser på sponsing som en mulighet til å styrke båndene med samfunnet og skape positive fritidstilbud. 

– Tenk, dere har vært med på å bygge hele Jærens Kulturbank!


Iren Førland, daglig leder i Kulturbanken

Se denne kjekke videoen som tar for seg Byggelagets samarbeid med Kulturbanken, og la deg inspirere!