Om Byggelaget

Skikkele godt

Byggelaget holder til på Håland på Bryne. Vi er i dag rundt 45 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden starten i 1993 har vi vært opptatt av godt håndverk og påtar oss alt fra komplette boligprosjekter, eneboliger, offentlige bygg og næringsbygg, til ombygging og fornying av næringslokaler og boliger. Vi har også prosjekter i egen regi.

Godt håndverk og smarte systemer

Byggelaget har digitalisert rutinene. Basene ute på arbeidsplassene har nettbrett og alle tømrerne er online via mobiltelefonene. Det gjør at avvik, endringer og annen viktig informasjon er lett tilgjengelig.

– Også de eldste i firmaet har innsett at dette er veien å gå, og har tatt i bruk de nye systemene, sier Hilde Mjåtveit Lode som er KS/HMS-ansvarlig.

Bra for oss, bra for kunden

Skikkelige systemer kommer også kundene til gode. Er vi ute på et byggfornyingsprosjekt og kunden kommer med ønsker, sørger vi for at det blir gitt pris før arbeidet eventuelt settes i gang. Det hindrer kostnadsmessige overraskelser.

Løpende rapportering og timeregistrering sikrer også at vi kan holde god flyt i prosjektøkonomien, noe også kundene setter pris på.

På lag med lokalmiljøet

Byggelaget er stolt sponsor av Bryne FK og Nærbø IL, og en rekke andre lag, organisasjoner og kulturaktiviteter som medarbeiderne er involverte i. Det er viktig for oss å bidra til et godt fritidstilbud i lokalmiljøet. I tillegg til trygge og utviklende arbeidsplasser, er fritidstilbudet med på å gjøre det attraktivt å bo og leve på Jæren.

Vi er også opptatt av å gi ungdommen et meningsfylt lokalt utdanningstilbud, og tar inn nye lærlinger hvert eneste år. De fleste lærlingene ender opp med å få fast jobb hos oss, og hvis de vil, får de mulighet til å ta videre utdanning.

Byggelaget har det på stell

Vi er opptatt av å gjøre ting skikkelig og oppfylle våre forpliktelser både til kundene, våre ansatte og verden rundt oss. En sertifisering er bevis og dokumentasjon på kunnskapen og kompetansen vi innehar i bedriften. 

Kontakt oss i dag

Er det noe vi kan hjelpe deg med eller noe du vil fortelle oss, er det bare å ta kontakt.

Per Inge Ree

Per Inge Ree

Daglig leder