HMS og kvalitet

Godt håndverk og smarte systemer

Byggelaget har digitalisert rutinene. Basene ute på arbeidsplassene har nettbrett og alle tømrerne er online via mobiltelefonene. Det gjør at avvik, endringer og annen viktig informasjon er lett tilgjengelig.

Bra for kundene

Skikkelige systemer kommer også kundene til gode. Er vi ute på et byggfornyingsprosjekt og kunden kommer med ønsker, sørger vi for at det blir gitt pris før arbeidet eventuelt settes i gang. Det hindrer kostnadsmessige overraskelser.

Løpende rapportering og timeregistrering sikrer også at vi kan holde god flyt i prosjektøkonomien, noe også kundene setter pris på.

Byggelaget har det på stell

Vi er opptatt av å gjøre ting skikkelig og oppfylle våre forpliktelser både til kundene, våre ansatte og verden rundt oss. En sertifisering er bevis og dokumentasjon på kunnskapen og kompetansen vi innehar i bedriften.

Medlemskap

Vil du vite mer om våre HMS- og kvalitetsrutiner?

Har du spørsmål eller kommentarer, er vi glade for å høre fra deg. Ring eller send en e-post.

Per Inge Ree

Per Inge Ree

Daglig leder