Bærekraft

Åpenhetsloven

Byggelaget er ikke regulert i forhold til Åpenhetsloven, men har likevel fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi forplikter oss til å ha et ansvarlig innkjøp og alltid ivareta miljøet rundt oss og rettighetene til arbeidstakerne i egen virksomhet og leverandører.

Vi skal forholde oss til de lover og regler som gjelder for vår virksomhet og forsikre oss om at våre forretningsforbindelser gjør det samme.

Vi er i vår bransje underlagt forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Vi foretar risikovurderinger av nye og eksisterende leverandører og samarbeidspartnere for å sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår.

Vi har kun norske virksomheter som leverandører og samarbeidspartnere og vurderer det slik at korrupsjonsfaren er lav og at arbeidsforholdene er gode, da det er gode tradisjoner for dette i Norge.

Våre største leverandører har egne aktsomhetsvurderinger og er underlagt Åpenhetsloven. På den måten føler vi at risikonivået iht. barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering er lav i leverandørleddene og at det jobbes med å forbedringer der det måtte være behov.

Norgeshus AS, som er vårt kjedekontor og største samarbeidspartner er også underlagt av Åpenhetsloven og har gjort sine aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven.

Vil du vite mer?

For oss handler det om å ha et bærekraftig tankesett i alle ledd i organisasjonen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer. Vi kan alltid bli bedre.

 

Per Inge Ree

Per Inge Ree

Daglig leder