Grønt fokus

På lag med miljøet

Vi råder våre kunder til å tenke miljø og bærekraft i byggeprosjekter, og velge miljøvennlige og naturlige materialer og løsninger som krever mindre energi til oppvarming.

Vi skal være best i klassen på miljøfokus

De siste årene har passivhus og bygg i massivt tre blitt mer og mer populære. Samtidig gir ny teknologi muligheter som ikke fantes for få år siden. Ved å være levende opptatt av faget utvikler vi oss stadig til beste for kundene våre.

Strengt sorteringsregime

På alle våre byggeplasser har vi et strengt sorteringsregime. Ulike materialer og forbruksmateriell skal sorteres hver for seg. Dette sendes igjen videre til resirkulering eller videreforedling slik at det kan brukes igjen til nytte og glede for andre.

 

Vil du vite mer om vårt miljøengasjement?

Vi jobber løpende for å være blant de grønneste i byggebransjen. For oss handler det om å ha et bærekraftig tankesett i alle ledd i organisasjonen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer. Vi kan alltid bli bedre.

 

Per Inge Ree

Per Inge Ree

Daglig leder