Referanseprosjekt / Byggfornying

Totalrenovering i Stavanger

Fornyet både hus og hage

Før vi startet byggearbeidet bestod tomten av et eldre 60-/70-talls hus med glasert takstein og hage opparbeidet med bærbusker og plommetrær.

Kunden så potensiale i å bygge om hele eiendommen og boligen til et moderne og særpreget hus hvor uteområdet også ble tilpasset boligstilen.

Bilder

Tegningene er ikke endelige. Den ferdige løsningen vil kunne avvike noe fra skissen som er vist her.