Referanseprosjekt / Byggfornying

Påbygg på Lye

Tilbygg som gir mer plass

En typisk byggfornyingsjobb hvor tomten/eiendommen tillater at det kan bygges ut. Kunden ønsket mer soverom og oppholdsplass. Vi så muligheten i å gjøre boligen større og fikk tegnet forslag til løsninger sammen med kunden.

Bilder

Tegningene er ikke endelige. Den ferdige løsningen vil kunne avvike noe fra skissen som er vist her.