Referanseprosjekt / Byggfornying

Fra én til to etasjer

Ombygging av enebolig på Kvernaland

Boligen var fra 70-tallet og de nye eierne ville pusse opp og utvide. Byggelaget stod for alt fra tegninger til totalentreprise.

Arbeidet ble utført mens beboerne flyttet ned i husets kjeller. I tillegg til mer plass og bedre standard, ble boligens fasadeuttrykk totalt fornyet.

Bilder

Tegningene er ikke endelige. Den ferdige løsningen vil kunne avvike noe fra skissen som er vist her.