Referanseprosjekt / Offentlig bygg

Jærmuseet

Jærmuseet

Dette er et av mange interessante, spennende og skikkele gode prosjekter der vi har deltatt med enten totalentreprise eller tømrerentreprise.

Bilder

Tegningene er ikke endelige. Den ferdige løsningen vil kunne avvike noe fra skissen som er vist her.