Referanser

Skikkele godt

Byggelaget holder til på Håland på Bryne. Vi er i dag rundt 45 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden starten i 1993 har vi vært opptatt av godt håndverk og påtar oss alt fra komplette boligprosjekter, eneboliger, offentlige bygg og næringsbygg, til ombygging og fornying av næringslokaler og boliger. Vi har også prosjekter i egen regi.

 

Godt håndverk og smarte systemer

Byggelaget har digitalisert rutinene. Basene ute på arbeidsplassene har nettbrett og alle tømrerne er online via mobiltelefonene. Det gjør at avvik, endringer og annen viktig informasjon er lett tilgjengelig.

– Også de eldste i firmaet har innsett at dette er veien å gå, og har tatt i bruk de nye systemene, sier Hilde Mjåtveit Lode som er KS/HMS-ansvarlig.

Skikkelige systemer kommer også kundene til gode. Er vi ute på et byggfornyingsprosjekt og kunden kommer med ønsker, sørger vi for at det blir gitt pris før arbeidet eventuelt settes i gang. Det hindrer kostnadsmessige overraskelser. Løpende rapportering og timeregistrering sikrer også at vi kan holde god flyt i prosjektøkonomien, noe også kundene setter pris på.

Skikkele godt

Byggelaget holder til på Håland på Bryne. Vi er i dag rundt 45 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden starten i 1993 har vi vært opptatt av godt håndverk og påtar oss alt fra komplette boligprosjekter, eneboliger, offentlige bygg og næringsbygg, til ombygging og fornying av næringslokaler og boliger. Vi har også prosjekter i egen regi.

 

Godt håndverk og smarte systemer

Byggelaget har digitalisert rutinene. Basene ute på arbeidsplassene har nettbrett og alle tømrerne er online via mobiltelefonene. Det gjør at avvik, endringer og annen viktig informasjon er lett tilgjengelig.

– Også de eldste i firmaet har innsett at dette er veien å gå, og har tatt i bruk de nye systemene, sier Hilde Mjåtveit Lode som er KS/HMS-ansvarlig.

Skikkelige systemer kommer også kundene til gode. Er vi ute på et byggfornyingsprosjekt og kunden kommer med ønsker, sørger vi for at det blir gitt pris før arbeidet eventuelt settes i gang. Det hindrer kostnadsmessige overraskelser. Løpende rapportering og timeregistrering sikrer også at vi kan holde god flyt i prosjektøkonomien, noe også kundene setter pris på.